Výhody certifikované školky - proč hledat školku s certifikátem "Ufíka"?

  1. Budete mít jistotu, že lidé, kteří v této školce pracují, skutečně zodpovědně dbají o bezpečnost a zdraví dětí a bezpečnost práce. Věnují se tomu s náležitou pečlivostí a jsou k tomu vedeni.

  2. Budete vědět, že prostředí a podmínky ve školce jsou bezpečné a vhodné pro věkovou kategorii a stupeň rozvoje vašich dětí. To platí pro vnitřní prostory i venkovní areál, budovu, vybavení, nábytek, hračky, pomůcky, průlezky atd. a platí to pro hraní, výuku, odpočinek i mimoškolní aktivity. Budete vědět, že vše prochází pravidelnými kontrolami a revizemi.

  3. Budete vědět, že školka rozvíjí a podporuje bezpečné chování svěřených dětí, že je vede ke slušným vzájemným vztahům a dokáže včas a správně řešit nebezpečné a agresivní chování s prvky šikany.

  4. Budete si moci být jisti tím, že školka efektivně pracuje se všemi možnými riziky, že je aktivně vyhledává a odstraňuje nebo je snižuje na nejmenší možnou a přijatelnou úroveň. 

  5. Budete vědět, že školka opravdu splňuje požadavky platných právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

  6. Budete se moci spolehnout na to, že školka prošla a prochází každý rok důsledným auditem, který toto vše přímo na místě prověřuje.

  7. Ve školkách v ČR se ročně stane kolem 1600 hlášených úrazů dětí. Pravděpodobnost, že k nim dojde ve školkách, které mají zodpovědný přístup a snaží se jim systematicky předcházet, je mnohem nižší.

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“