BEZPEČNÁ ŠKOLKA - Ufíkův bezpečný svět

Vánoční čas

Pozor na adventní věnce, svícny, prskavky

Vánoční svátky by měly patřit k těm nejklidnějším částem roku, bohužel v dnešní době je tomu spíše naopak. Nejčastější příčinou požárů o Vánocích je lidská nedbalost – kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha apod. V hlavních příčinách vánočních požárů vedou, dle statistiky, požáry způsobené svíčkami z adventních věnců a také vznícení potravin při přípravě vánočních pokrmů. Přinášíme několik rad a varování tak, aby nic nenarušilo pohodu vašich vánočních svátků a oslav konce roku.

ADVENTNÍ VĚNCE

Nejrizikovější jsou adventní věnce, zejména ty doma vyráběné. Každoročně těchto věnců chytne velké množství, a to například kvůli špatně přilepenému držáku na svíčku nebo chvojí kolem svíček. Také by si měli dávat pozor majitelé domácích mazlíčku, hlavně koček, které mohou stáhnout ubrus s hořícím věncem nebo shodit věnec např. na koberec.

Pamatujte, že:

 • adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném případě bychom je neměli zapalovat, riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké
 • každý zakoupený věnec by měl být opatřen návodem pro použití, kde se dozvíte bezpečné zacházení
 • nikdy nezapalujte věnec určený pouze k dekoraci
 • nepoužívejte k dekoraci suché dřevěné piliny, na než přilepíte svíčku

SVÍČKY A PRSKAVKY

Dalšími typickými vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami nebo prskavkami, při nichž často hoří ubrusy, koberce, záclony apod.

Pamatujte, že: 

 • hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet
 • ještě ve vzdálenosti 8 – 10 centimetrů od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky
 • zapálenou svíčku pokládejte vždy na stabilní nehořlavou podložku
 • svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů
 • svíčky nikdy nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií
 • nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu
 • zapálené svíčky umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru
 • svíčky zhasněte vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát
 • dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou
 • svíčky na vánočním stromečku musí být opatřeny nehořlavou podložkou tak, aby nekapal vosk a musí být umístěny stabilně, aby se nepřevracely
 • vánoční stromeček, kde hoří svíčky nebo prskavky musí být pod neustálou kontrolou
 • stromeček musí být postaven do pevného stojanu a musí být stabilní
 • také elektrické svíčky na stromeček by měly být kupovány v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem a certifikáty

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?

 • snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice
 • nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek
 • pokud je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření, využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod.
 • dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu
 • pozor na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny, pokud dojde např. k požáru vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit.
 • zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem

PAMATUJTE:

 • lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami
 • Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
 • Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
 • Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
 • Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti.

 Krásné prožití vánočních svátků!

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“