Program "Bezpečná školka - Ufíkův bezpečný svět"

Úvodem

  • V ČR se stane ročně kolem 330 000 úrazů dětí, z toho přibližně 130 tragických
  • Školních úrazů je přibližně 41 600 ročně (údaje České školní inspekce za školní rok 2015 -16)
  • Z nich asi 1600 připadá na mateřské školy 
  • Tím to ale nekončí. Podle Heinrichova trojúhelníku popisujícího obecnou statistickou závislost počtu drobných, závažných a fatálních úrazů a takzvaných skoronehod a nebezpečných podmínek lze s velkou jistotou odvodit, že v každé školce se ročně stane také až několik desítek drobnějších, menších úrazů, které se nehlásí nebo se hlásit nemusí, a že také v každé školce dojde každý rok k několika desítkám takzvaných skoronehod – situacím, které jen s velkým štěstím neskončily významnějším úrazem. Mezi drobným úrazem, skoronehodou, kdy se nikomu nic nestalo, a závažným úrazem s vážnými či fatálními následky přitom často bývá jen velmi tenká dělící linie náhody a štěstí, štěstí, že to neskončilo hůř.

  • To je obraz, který měníme k lepšimu!

Certifikační program Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět 

se zaměřuje na zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců mateřských škol. Naším cílem je nejen samotné účinné a důsledné předcházení úrazům a odstraňování nebezpečí a rizik, které mohou vést a bohužel i často vedou k významnému poškození zdraví, ale na to poskytnout rodičům informace a ujištění o tom, že školky zapojené do tohoto programu splňují náročné požadavky  

kladené na bezpečnost a zdraví jejich dětí. Mají tedy možnost orientovat se při případném výběru mateřské školy také podle tohoto důležitého kritéria, jehož skutečný stav může být pro laické oči dobře skryt. Dalším důležitým cílem je, poskytovat oporu a informace samotným mateřským školám lidem, kteří v nich pracují. Práce to je velmi náročná. Je proto nesmírně důležité je nejen vést, motivovat a podporovat k tomu, aby splňovali veškeré  právní požadavky a další očekávaní správné a moderní praxe v této oblasti, ale i poskytnout ujištění a ocenění, že se jim to daří, že opravdu dělají v této oblasti vše, co se očekává a že nemusí mít obavu, že opomněli něco důležitého.

Proto také náš program vytváříme ve spolupráci s mateřskými školami – jejich zaměstnanci, vedením i zřizovateli. Zapracováváme nové podněty, připomínky a zkušenosti, abychom mohli náš program neustále zlepšovat.

Pro obdržení certifikátu Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět  musí školky splnit více než 150 systémových požadavků zaměřených na všechny důležité součásti zajišťování ochrany zdraví a bezpečnosti práce a dětí - od vedení školek, vytváření kultury a smýšlení zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví, nastavení jednoduchého a funkčního systému řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce a jeho kontroly, přes konkrétní požadavky na technické a organizační podmínky, bezpečný design  a správnou praxí personálu školek konče. Toto je vždy ověřeno minimálně jednodenním podrobným auditem přímo ve školce. Certifikát je vystaven po splnění podmínek a má platnost jeden rok.  Mateřská škola se po tuto dobu zavazuje plnit systémové požadavky programu. V případě zjištění jejich neplnění může být certifikát školce odebrán.

Pravidelným, nezávislým a systematickým ověřováním skutečného stavu a vydáváním certifikátů Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět  můžeme tak rodiče dětí i samotné školky ujistit, že dané zařízení splňuje náročné požadavky kladené na bezpečnost a zdraví dětí i  personálu, že bezpečnost dětí i zajištění BOZP pro další zúčastněné osoby, jsou pro toto zařízení prvořadé a že se tomuto  doopravdy a v dostatečném rozsahu věnují.

A kdo se skrývá za „My“? – Jsme společnost Safe age s.r.o.

Specializujeme se na bezpečnost práce a ochranu zdraví ve školství. Více ZDE.

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“