Názory na realizované audity

Zpětná vazba od zákazníků je pro nás velmi důležitá a přínosná, proto prosíme naše zákazníky o vyplnění krátkého dotazníku po provedení auditu Bezpečná školka - Ufíkův bezpečný svět.

Nározy na audity si můžete přečíst zde: 

1) Co Vám audit Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný svět přinesl?

"Audit mi přinesl pohled odborníka na oblast BOZ v naší školce. Našli jsme spoustu věcí, které je třeba doladit a zlepšit a to jsem chtěla."

"Zamyslet se na „slepými místy“ v mateřské škole, participace všech pracovníků před a během auditu."

"Přinesl nám větší informovanost ohledně provozu v  mateřské škole v rámci BOZP."

"Velmi dobrá zkušenost, rozšíření povědomí o BOZP v prostorech, jiný pohled."

"Upozornil mne na nedostatky, kolem kterých každý den chodíme, aniž bychom si uvědomili, že to není pro děti bezpečné."

2) Doporučili byste náš program dál?

"Ano"

"Určitě ano."

"Ano."

"Ano, rozhodně doporučujeme."

"Doporučila bych to každé školce jako kontrolu bezpečnosti provozu."

3) Zvažujete, že budete v programu pokračovat do dalších let?

"Ráda bych, ale záleží to na financích." 

"Náš předpoklad je ano."

"Zvažujeme."

"Ano, ale pravděpodobně ne na všech provozech. Přínos je pak stále stejný, ale cena se navyšuje."

"Ano , pokud bude za audit příznivá cena."

4) Objevilo se během auditu něco, co Vás překvapilo?

"V podstatě ne, ale opět mě překvapilo, jaká rizika jsou na nás kladena. A zasání nikde. Nevím, jestli mi to do budoucna stojí zato."

"Ano, že jsme nenašli revizní zprávu od výtahu. Byla jsem přesvědčená, že ji máme, ale kuchařky tvrdily, že se revize výtahu nikdy nedělala. Na základě tohoto zjištění jsme sjednali nápravu. Nic jiného mě nijak zásadně nepřekvapilo."

"Ne."

"Vše bylo v pořádku a očekávané."

"Spíš mne  překvapilo, že se sledují i takové  věci. Audit bezpečnosti se v mnohých věcí vyvrací s požadavky RVP."

Děkujeme za Vaše názory, velmi si jich ceníme!

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“