Děti a prázdniny

Rodiče by měli mít vždy přehled o aktivitách, kterým se dítě ve svém volném čase věnuje. S nadcházejícími prázdninami se riziko zranění dětí zvyšuje. Děti budou mít velké množství volného času a zvláště ty starší budou mnohdy bez dohledu dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do nebezpečných situací, při nichž může být ohroženo jejich zdraví a někdy i život.

Proto pár rad, jak těmto nebezpečným situacím předcházet:

 • malé děti nenechávejte ani na malou chvíli bez dozoru
 • zkontrolujte okna a dveře, zda jsou dobře zavřené
 • do telefonu dítěte zadejte všechna důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní, sousedka)
 • zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou doma samy a nesdělovat žádné informace o sobě ani o ostatních členech rodiny
 • pozor na manipulaci s plynem, elektřinou, zápalkami a hořlavinami
 • pozornost věnujte chemikáliím, kyselinám, pracím a čistícím prostředkům, které by mohlo dítě vypít nebo se s nimi potřísnit a tyto vždy uchovávejte mimo dosah dětí
 • zajistěte venkovní bazény a sběrné nádoby na vodu
 • poučte dítě o chování při návštěvě koupališť, rybníků apod., obzvláště nebezpečné je pro děti skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody
 • před skokem do vody je v teplém počasí důležité se předem zchladit a je také nutné nepřeceňovat své síly
 • pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře, nejprve si musí ověřit, kdo stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají. Dveře bytu by neměly otevírat ani v případě, když člověk za dveřmi prosí o pomoc nebo tvrdí, že má něco pro rodiče. Je lepší ho poslat třeba k sousedům, není třeba nic vysvětlovat, takový člověk umí dobře přesvědčovat a je lépe vůbec neodpovídat
 • děti by se měly vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím, neosvětleným a tmavým místům
 • děti nesmí jezdit autostopem!!!
 • rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů
 • klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit viditelně
 • s cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, peníze nebo třeba hračky
 • při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct
 • rodiče by měli své děti svěřovat do péče jen osobě, kterou dobře znají a mají záruku, že se o ně postará

Užijte si klidné a pohodové prázdniny:)

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“