10 sociálních dovedností, které by se mělo naučit každé dítě

10 SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ, KTERÉ BY SE MĚLO NAUČIT KAŽDÉ DÍTĚ 
PŘEDSTAVIT SE
POŽÁDAT O POMOC
NÁSLEDOVAT INSTRUKCE
 VYDRŽET U ÚKOLU
  NESOUHLASIT VHODNĚ
PŘIJMNOUT NE JAKO ODPOVĚĎ
OCENIT
OMLUVIT SE
OVLÁDNOUT EMOCE

„Vytváříme bezpečné prostředí pro šťastný a spokojený rozvoj dětí.
S lidmi, kteří tím žijí. S rodiči, kteří to podporují.“